Vítejte na kříži Kalvárie APOŠTOLSKÁ MINISTERSTEV

Apoštolská kalvárie ministerstev byla vznesena Všemohoucí Bůh jako Para kostel ministry na pomoc Kristovo tělo ve zdokonalování svatých pro práci na ministerstvu a poučné Kristova těla (viz Efezským 4:12).

Mandát jsme obdrželi od našeho Pána Ježíše Krista bude realizován prostřednictvím literatury, zvukové a vizuální tvář naší stránky knihy. Naším cílem je pracovat spolu s kostelem nominálních hodnot a místní nezávislé církve pro rozšíření Kristova těla a proto jsme všechny naše materiál volně k dispozici. Naše videa články a knihy mohou být reprodukovány a distribuovány s dvou hlavních podmínek; jsou nikdy k prodeji a všechna videa, články a knihy jsou k udržení Kalvárie ministerstev apoštolskou Logo a adresu. Náklady na Kopírování a distribuce naší materiální náklady mohou být získány, ale vůbec žádný zisk.

Kalvárie ministerstev apoštolskou dogmata víry a poslání jsou definovány pro zachování dobré pracovní vztahy s Kristovým tělem a proto jsme omezit naši výuku na naše doktrinální přesvědčování bez úmyslu diskriminovat ostatní doktrinální přesvědčení. Žádné korespondence budou zapsány do týkající se různých dogmatické přesvědčení.

Věříme, že ministerstvo bude požehnáním pro Tělo Kristovo.

Boží požehnání choicest

Dr. Josef a Dolores D’Allendeho